Placements

Students' Placement Committee (PCOM)

STUDENTS' PLACEMENT COMMITTEE
 

Name of the Student

 

Specialization

 
  Sharon Chandrashekhar Urankar   Marketing  
  Aryaman Suresh   Marketing  
  Priyal Kesharwani   Marketing  
  Mansi Santosh Tikam   Marketing  
  Chetan Ravikant Singh   Marketing  
  Shubham Gupta   Marketing  
  Tushar Nishad Satam   Marketing  
  Rashi Trilok Narula   HR  
  Blesson Abraham Reji  OPS  
  Anoushka Pandurang Shanbag   Finance  
  Tanvi Shrikant Sawant   Finance  
  Mayank Rajesh Chamaria  Finance  
  Priyanka Tilakdhari Bhaskar  Finance  
  Tanaya Amogh Preeti Karambelkar  Finance  
  Dhwani Jobalia   Finance